zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

uwaga zmiany

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

Informator


Aktualności

Punkt Selektywnej Zbiórki w Brzostówce
print
opublikowano: 2016-12-02

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brzostówka informujemy, że obecnie trwają prace remontowe polegające na: utwardzeniu terenu, oświetleniu placu na którym zostaną ustawione kontenery, do których pod nadzorem pracownika PSZOK przyjmowane będą tylko niektóre odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, np. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV i AGD (komputery, pralki, lodówki, roboty kuchenne), odpady wielkogabarytowe (meble, szafy, tapczany, dywany, wanny itp.), baterie, akumulatory, świetlówki, żarówki, opony, odpady budowlane i inne odpady na które zdecydują się mieszkańcy gminy Serniki.

czytaj więcej...
Spotkanie w sprawie Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
print
opublikowano: 2016-11-24

Informujemy, że w dniu 1 grudnia 2016 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa) odbędzie się spotkanie dla organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne w ramach Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

czytaj więcej...
XIII Festiwalu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej
print
opublikowano: 2016-11-23

16 listopada w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzostówce odbył się XIII Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej. Wzięli w nim udział przedstawiciele dziesięciu szkół podstawowych.

czytaj więcej...
Szkolenia dla kobiet z technik samoobrony
print
opublikowano: 2016-11-22

Ministerstwo Obrony Narodowej organizuje I edycję ogólnopolskich cykli szkoleń dla kobiet- ochotniczek, w zakresie walki wręcz - samoobrony. Szczegółowe informacje  dla osób zainteresowanych odbyciem bezpłatnych ochotniczych szkoleń z techniki samoobrony znajdują się na stronie

czytaj więcej...
Święto Niepodległości w Gminie Serniki
print
opublikowano: 2016-11-15

Gminne uroczyste obchody Święta Niepodległości rozpoczeły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny odprawioną w Kościele Parafialnym w Sernikach. Zgromadzonych mieszkańców powitał Wójt Gminy Serniki - Stanisław Marzęda. W uroczystości uczestniczyły poczty sztandarowe jednostek OSP (Brzostówka, Nowa Wola, Wola Sernicka), poczty szkół z terenu Gminy, Dyrektorzy szkół, radni i sołtysi.

czytaj więcej...
Ogłoszenie w sprawie stypendium szkolnego
print
opublikowano: 2016-11-10

Wydawanie decyzji dotyczących stypendium szkolnego odbędzie się od dnia 14 listopada 2016r. do dnia 9 grudnia 2016r.

czytaj więcej...
Parking w Brzostówce
print
opublikowano: 2016-11-02

Roboty związane z budową parkingu w Brzostówce powoli dobiegają końca. Budowany parking ma kształt prostokąta o powierzchnii ok. 1500 m2 . Na prakingu zaprojektowano 59 miejsc postojowych w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Całkowita wartośc inwestycji wyniesie ok. 120 tys. zł.

Wkrótce rozpocznie się również budowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Sernikach.

czytaj więcej...
Informacja
print
opublikowano: 2016-11-02

Wyniki konsultacji w sprawie projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Serniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok"

czytaj więcej...
INFORMACJA
print
opublikowano: 2016-10-26

GMINA SERNIKI INFORMUJE, IŻ WODA Z UJĘCIA W NOWEJ WSI NADAJE SIĘ DO PICIA BEZPOŚREDNIO Z KRANU.

czytaj więcej...
OGŁOSZENIE
print
opublikowano: 2016-10-24

W ZWIĄZKU Z WYKRYCIEM BAKTERII Z GRUPY COLI NA UJĘCIU WODY W NOWEJ WSI ZWRACAMY SIĘ DO MIESZKAŃCÓW O NIE WYWOŻENIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH TYPU SZAMBO, GNOJOWICA ITP. NA POLA W REJONIE UJĘCIA WODY (POMIĘDZY  NOWĄ WSIĄ  A  BRZOSTÓWKĄ), PONIEWAŻ MOŻE TO BYĆ POTENCJALNĄ PRZYCZYNĄ SKAŻENIA WODY NA UJĘCIU.

czytaj więcej...