zmień rozmiar czcionki: A A A
polskiZmień język

wybierz język

Pogoda BIP
slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka slider nagłówka
sbn1
sbn4
sbnn1
sbnn2
sbnn3
sbnn4
sbnn5
sbnn6
sbnn7
sbnn8

Elektroniczna
Mapa Gminy

Wirtualny
Spacer

opublikowano: 2012-03-15

strategie i plany

banery - lewa strona

gminne inwestycje

plan gospodarki niskoemisyjne gmina serniki

projekty współfinansowane z unii europejskiej

zamówienia publiczne przetargi

 

 

sprzedaż nieruchomości gminnych

banery - lewa strona

Informator

banery - lewa strona

Projekty Współfinansowane przez UE

Przebudowa drogi w m. Wola Sernicka Kolonia
print
opublikowano: 2017-08-10

Na początku sierpnia na drodze gminnej nr 103554L w m. Wola Sernicka Kolonia rozpoczeły się prace zmierzające do jej przebudowy. Prace prowadzone będę na odcinku ok. 0,8 km. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

czytaj więcej...
Zakończono budowę drogi
print
opublikowano: 2017-05-04

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Serniki Kolonia. W ramach inwestycji wykonano drogę asfaltową o długości 0,85 km.

czytaj więcej...
Projekt partnerski pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”
print
opublikowano: 2017-04-10

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
pn. „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży PożarnychRPWojewództwa Lubelskiego jest Partnerem Wiodącym, Partnerami Projektu są 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo otrzymają 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział
w projekcie.

czytaj więcej...
Solary w Gminie Serniki
print
opublikowano: 2017-01-02

W dniu 29 grudnia Gmina Serniki podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę o dofinansowanie na montaż kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych.

czytaj więcej...
Budowa i modernizacja dróg lokalnych z programu PROW 2014-2020
print
opublikowano: 2016-06-24

Gmina Serniki aplikowała o dofinansowanie operacji „Budowa i modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020.

czytaj więcej...
Odnawialne źródła energii w Gminie Serniki
print
opublikowano: 2015-07-17

Gmina Serniki  chce się jak najlepiej przygotować do konkursów na unijne dotacje w odnawialne źródła energii. Termin naboru wniosków jeszcze nie został ogłoszony, ale już teraz samorząd chce poznać opinie mieszkańców w tej sprawie i zachęca do wypełnienia specjalnej ankiety.Można w niej zadeklarować czy jest się zainteresowanym dotacjami na zakup i montaż instalacji, wykorzystujących OZE.

czytaj więcej...
Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w miejscowości Wólka Zawieprzycka
print
opublikowano: 2013-09-20

Cel projektu - zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez urządzenie miejsca promocji lokalnych wyrobów i usług oraz zagospodarowanie pod kątem turystycznym centrum miejscowości.

czytaj więcej...
Zagospodarowanie centrum wsi Serniki
print
opublikowano: 2013-07-19

Cel projektu - poprawa jakości życia oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy.

czytaj więcej...
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sernikach, modernizacja ujęcia wody w Nowej Wsi, modernizacja ujęcia wody w miejscowości Serniki Kolonia
print
opublikowano: 2013-03-20

Cel projektu - poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez budowę kanalizacji i modernizację ujęcia wody. Poza pozytywnym wpływem na jakość życia mieszkańców gminy, operacja przyczyni się także do ochrony środowiska naturalnego i wzmocni szanse lokalnych przedsiębiorców.

czytaj więcej...
Zagospodarowanie nadbrzeża rzeki Wieprz w miejscowości Serniki wraz z budową przystani kajakowej
print
opublikowano: 2012-08-01

Cel projektu - powstanie profesjonalnej ogólnodostepnej strefy społeczno-rekreacyjnej, wzrost integracji mieszkańców, promocja zdrowego trybu życia zwłaszcza wśród dziewci i młodzieży. Poprawa stanu infrastruktury publicznej oraz jej ogólnodostępność, zmniejszenie zagrożenia związanego z patologiami społecznymi. wzrost estetyki i atrakcyjności turystycznej miejscowości.

czytaj więcej...